Teenagere; dig som er teenager eller forælder til en teenager

Når teenagere har problemer

Et coaching/terapi-forløb for en teenager er fx oplagt i forbindelse med:

 • Du trives ikke, kan ikke overskue de krav, der stilles til dig og du føler dig trist og modløs
 • Føler dig intet værd og du mislykkes med de ting og tiltag, du forsørger at gøre
 • Du har udviklet afhængighed eller er selvskadende
 • Problemer i relationen med forældre eller søskende
 • Familieproblemer
 • Problemer i forhold til venner og sociale relationer
 • Problemer med at vide hvad du vil i livet, sætte sig mål og nå dem
 • Skoleproblemer/lærere/mobning
 • Eksamensangst
 • Planlægning af studieforløb
 • Eller lidt mere uforklarlig og uden egentlig at kunne sætte ord på, opleves teenageren, som værende indesluttet, afvisende, mut eller mere opfarende, reagerende, konfronterende eller måske meget sårbar, nærtagende
 • Føler dig forkert, ensom, alene, udenfor, usikker, i vejen, mislykket –osv…

Særlige hensyn

Under et coachingforløb tages der særlige hensyn til, at det er en teenager. Bl.a. alder, modenhed, evne til refleksion og temaets alvor. Af og til er det nødvendigt at inddrage forældrene i arbejdet, da teenageren alene ikke altid har den livserfaring og styrke til at klare processen. Men også fordi, det kan være nødvendigt, at forældrene gør noget anderledes og ændrer på nogle vaner og rutiner, for samspillet mellem teenagere og forældre, kan fungere og opleves som gensidigt værdigt og respektfuldt. Endelig er kvaliteten af barndommen og ungdommen afgørende for barnets og teenagerens trivsel, både nu og senere i voksenlivet. Herunder evne til, at fungere i livet generelt, for det er i barndommen, at det psykiske fundament dannes og der vil præge barnet og teenageren resten af livet.

Elsk dit barn for det han/hun er med hud og hår og allermest, når det mindst, fortjener det. Det er ubetinget kærlighed og det har alle brug for i deres opvækst. Dette betyder selvfølgelig ikke, at der ikke skal sættes grænser. At sætte grænser er også kærlighed og vigtigt.

Unge under 18 år skal have deres forældres samtykke.

Er du teenager og har du problemer, som du ikke ved, hvordan du skal fortælle dine forældre om, så kontakt mig, så hjælper jeg dig med, at finde en god måde, at gøre det på.

Som forældre har vi et ansvar for at anerkende at vores teenagere kan have personlige problemer. Det ideelle er jo, at man løser problemerne sammen i familien, men nogle gange er det netop et fortroligt, neutralt rum, man som teenager har brug for, præcis som når man er voksen.

Pia Lintrup, Parterapeut og ID Lifecoach.