Om Pia Lintrup

Med den rette hjælp kan alle skabe forandring

Hvem er du/I?  og hvad vil du/I – personligt, i parforholdet og som forælder? Hvad er vigtigt og mindre vigtigt? Hvad er formålet med livet, med os og børnene, teenagerene…? Hvilke værdier har du/I og bliver de efterlevet?

Er du/I mere ofre og lader du dig/I styre af tilfældigheder, mønstre, psykiske sår og reaktioner end at være bevidste og tage ansvar i dit/jeres liv?

Hvor du/I kender dit/jeres værd og ved, hvad du/I vil og ikke vil, samt bearbejder udfordringer og problemer?

Så du/I bevidst skaber dit/jeres individuelle liv, parforhold og forholdet til og optimaleopvækstbetingelser for jeres børn/teenagere? Kan det overhovedet lade sig gøre at skabe ens eget liv?

“Ja, det kan lade sig gøre at skabe forandring og få en mere unik oplevelse af sig selv, sit parforhold, børn, teenagere og familie“, siger Pia Lintrup, der i dag selv nyder godt af hendes egen udviklingsproces.

Om mig

Den, jeg er i dag er, er et resultat af et bevidst arbejde med mig selv.

Jeg måtte finde ud af, hvad jeg egentlig ønskede mig i livet og hvad, jeg ikke ville have i mit liv. Det betød, på den ene side, at jeg måtte kigge på, hvad, der virkelig gav (og ikke bare,hvad jeg troede) mig glæde og lykke og hvordan, jeg kunne få mere af det i mit liv. Dette kunne ikke stå alene, så på den anden side, måtte jeg også se mine egne udfordringer og barndomssår i øjnene og få arbejdet med/bearbejdet dem. Det er det bedste, jeg har gjort for mig.

Både denne personlige udvikling og alt, hvad livet har indebåret og indebærer for mig som person, mine erfaringer og mine uddannelser,som ID Lifecoach og Kognitiv terapeut, par- og familieterapeut, psykoterapeut samt en række Imagokurser, er det, som danner grundlag for, hvem jeg er i dag og for den virksomhed jeg har skabt gennem 15 år.

Pia Mangaard Lintrup, Parterapeut & ID Lifecoach, Ålsgårde & Hillerød.