Adfærdsformer der kendetegner forhold der lykkes

At kende hinandens verdener

En afgørende faktor for om et parforhold lykkes eller ikke, handler meget om, hvor meget parret kender til hinandens verdener. Dvs. kender hinandens bekymringer, drømme og ønsker for fremtiden.
Del med hinanden hvordan I egentlig har det, både det positive og negative. Vær åben og autentisk og vær i stand til at sætte jer i den andens sted.

At huske det positive

Om I er vrede på hinanden og befinder jer i krise eller parforholdet fungerer normalt, så øv jer i at have et positivt fokus. Dvs. læg mærke til (ved krise: led efter) og anerkend – dvs. udtrykkes i tale og handling – selv de små positive ting ved jeres partner og parforholdet. Tal ofte om jeres positive ”emnebank”. Dvs. de gode oplevelser og erindringer I har haft og har sammen. Sørg for – dvs. gør noget for/planlæg handlinger – at der hele tiden kommer nye oplevelser og erindringer i banken.

At række ud

Husk aktivt at gøre store og små handlinger for din partner, som udtrykker din omsorg og interesse for ham/hende. Husk at gøre det uden en skjult dagsorden eller en forventning om at skulle have noget igen.
Tag ofte kontakt med din partner: Øjenkontakt, kram, sjov, snak, sms, leg m.m. Og vær god til at reagere på din partners ”henvendelser”. Et stærkt følelsesmæssig bånd mellem parterne dannes ved, at hver især kan tage imod kærlig omsorg og give kærlig omsorg. I forhold hvor dette kan lade sig gøre vil parterne føle sig elsket.

At leve i vi-formen

Kend formålet med jeres individuelle liv og parforholdet og planlæg jeres fælles liv sammen ud fra dette. Tag gerne en diskussion om, hvordan tingene skal være, inden I træffer beslutningerne og planlægger. Det vigtige er, at I lever i et parforhold I begge skaber og har indflydelse på.

At kunne diskutere konstruktivt

Starten på en diskussion er afgørende for, hvordan den ender.
Derfor er det vigtigt, at du holder dig på din egen banehalvdel, at du gerne vil opnå enighed (ikke nødvendigvis have ret) og er nærværende. Det gør du bl.a. ved at udtrykke, hvad du føler og hvad situationen gør ved dig (din tilstand), og ikke ved at få din partner til at føle sig forkert bl.a. ved at kritisere eller komme med beskyldninger. Du skal deltage eller aftale et andet tidspunkt – ikke ignorere den anden.

At acceptere indflydelse

I konflikter og skænderier har vi en tendens til kun at se tingene fra vores egen side. Det ville gavne parforholdet, hvis parterne oftere kunne være i stand til at erkende, at der er noget rimeligt i partnerens ønsker. Også selvom man ikke er helt enig. Det handler meget om at kunne se det fra den andens side.
Er der noget der skal indrømmes, så gør det, i stedet for at skabe endnu en konflikt ved at prøve at krybe uden om.

At være god til genforening

Er du en god konfliktløser? Hvis nej, så må du lære det. En af de vigtigste ting i et parforhold er evnen til at klare konflikter og til hurtigt at få etableret forbindelsen igen.
God, åben, ærlig og konstruktiv kommunikation er vigtigt i parforholdet og i alle andre relationer.

At undgå fastlåsthed

Mange af de emner vi skændes om i et parforhold vil gå igen igennem hele forholdet. Disse emner er nemlig ikke bare lige til at ændre, da de handler om de forskellige personligheder, værdier og anskuelser, alle mennesker er udstyret med. Bliv bedre til at styre en evt. irritation overfor din partner. Lær at forstå og støt de bagvedliggende drømme, forestillinger og erfaringer bag din partners (irriterende) adfærd og holdninger.

Pia Lintrup, Parterapeut og ID Lifecoach, tlf: 2680 5824 / coach@pialintrup.dk