Teenagere / ungdomscoaching / terapi

At være barn og vokse op, og senere være teenager og ung, er en særlig periode af et menneskes liv. Det er sjovt, spændende, men også sårbart, fordi man er under konstant udvikling. Der kan opstå mange udfordringer, som kan ende i uforløste problematikker.

Når teenagere har problemer

Et coachingforløb for en teenager er fx oplagt i forbindelse med:

  • Problemer i relationen med forældre eller søskende
  • Problemer i forhold til venner og sociale relationer
  • Problemer med at vide hvad man vil i livet, sætte sig mål og nå dem
  • Skoleproblemer/lærere/mobning
  • Eksamensangst
  • Planlægning af studieforløb
  • Eller lidt mere uforklarlig og uden egentlig at kunne sætte ord på, opleves teenageren, som værende indesluttet, afvisende, mut eller mere opfarende, reagerende, konfronterende eller måske meget sårbar, nærtagende.

Særlige hensyn

Under et coachingforløb tages der særlige hensyn til, at det er en teenager. Bl.a. alder, modenhed, evne til refleksion og temaets alvor. Af og til er det nødvendigt at inddrage forældrene i arbejdet, da teenageren alene ikke altid har den livserfaring og styrke til at klare processen. Men også fordi, det kan være nødvendigt, at forældrene gør noget anderledes og ændrer på nogle vaner og rutiner, for samspillet mellem teenagere og forældre, kan fungere og opleves som gensidigt værdigt og respektfuldt. Endelig er kvaliteten af barndommen og ungdommen afgørende for barnets trivsel i voksenlivet. Herunder eres evne til at fungere i et parforhold, samt for den fortsatte barn/forældre-relation og andre relationer.

Elsk dit barn for det han/hun er med hud og hår og allermest, når det mindst, fortjener det. Det er ubetinget kærlighed og det har alle brug for i deres opvækst. Dette betyder selvfølgelig ikke, at der ikke skal sættes grænser. At sætte grænser er også kærlighed.

Unge under 18 år skal have deres forældres samtykke.

Som forældre har vi et ansvar for at anerkende at vores teenagere kan have personlige problemer. Det ideelle er jo, at man løser problemerne sammen i familien, men nogle gange er det netop et fortroligt, neutralt rum, man som teenager har brug for, præcis som når man er voksen.
Pia Lintrup, Parterapeut og ID Lifecoach.